Resource

Recent Videos

ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 สอบคัดเลือก (รอบพิเศษ)


ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 สอบคัดเลือก (รอบพิเศษ)

กิจกรรมรับสมัครกำหนดการสถานที่
เปิดรับสมัคร19 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2555สมัคร Online ที่ www.dusit.ac.th หรือ Contact Center ในมหาวิทยาลัย
ชำระเงินค่าสมัคร19 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2555ชำระผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการ-
งานบริการ (นานาชาติ)
1. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง - อ่าน - เขียน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง
1. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (SDU-TEST)
2. ทดสอบวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 วิชา (คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาไทย, ความรู้ทั่วไป)
12 พฤษภาคม 2555

9.00 -12.00 น.


9.00 -10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
สนามสอบตามที่คณะกำหนดกำหนด สามารถตรวจสอบได้ที่ www.dusit.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์13 พฤษภาคม 2555ผ่านทาง www.dusit.ac.th
สอบสัมภาษณ์14 พฤษภาคม 2555สนามสอบตามที่คณะกำหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายงานตัว-มอบตัวเข้าศึกษา18 พฤษภาคม 2555ผ่านทาง www.thmdusit.com และ www.dusit.ac.th
ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่20 พฤษภาคม 2555อาคารรักตะกนิษฐ ในมหาวิทยาลัยฯ
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,000 บาท20-25 พฤษภาคม 2555ที่กองคลังอาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ/ ธนาคารกรุงเทพฯ ทุกสาขา
บันทึกประวัติส่วนตัว ก่อนรายงานตัวเป็นนักศึกษา23-29 พฤษภาคม 2555ทาง www.dusit.ac.th
มอบตัวเป็นนักศึกษา ชำระเงินค่าเทอมเต็มจำนวน29 พฤษภาคม 2555อาคารรักตะกนิษฐ ในมหาวิยาลัยฯ
ปฐมนิเทศ1-10 มิถุนายน 2555ตรวจสอบสถานที่ทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th
เปิดภาคเรียนที่ 111 มิถุนายน 2555ทุกศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2555


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2555
           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ศูนย์ดอนบม)  ประเภททั่วไป
 วิธีการสมัคร          สมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน  2555                  สมัครได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
           สมัครทางไปรษณีย์ ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 30  มีนาคม  2555                 ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังใบสมัคร
           และสามารถ   สมัครเรียนออนไลน์    ทางเว็บไซต์ได้

       ++ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษา++
                          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41126 - 41132 , 0-4281-3060 

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ


มหาวิทยาลัยราชภัฏ


 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2013. รับตรง ราชภัฏ - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger